НАУТИКА

УСРН „ТАМИШ“ ОРГАНИЗУЈЕ РЕГАТУ НА РЕЛАЦИЈИ
Панчево – Сремски Карловци – Панчево

од 16.07.2016. од 24.07.2016. године

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕСНИЦИ МОГУСЕ ЛИЧНО ПРИЈАВИТИ
ДО 11.07.2016. У КАНЦЕЛАРИЈИ УДРУЖЕЊА ИЛИ ТЕЛЕФОНОМ НА БРОЈ 063/1018969

 

 

УСРН “ТАМИШ” организује регату “Дани Дунава” у периоду од
22.06.2016. до 26.06.2016. на релацији
Тамиш- Турски Дунав (Брза Врба) – Тамиш
Сви заитересовани учесници могу се пријавити до 20.06.2016. у канцеларији Удружења или телефоном на број: 063/1018969

 

 

 

 

 

Наутичка секција у оквиру Удружења по програму рада брине о пријему чамаца у Удружење,

паркирању на води и писти као и о зимском паркирању, а у оквиру активности планира и

реализује регате по програму усвојеном на годишњој Скупштини за текућу годину.

У обавештењима представљамо детаљан распоред одржавања регата.

Обзиром да Удружење броји преко 200 чамаца улога наутчке секције у оквиру Удружења

је велика и захтева добру координацију и организованост.

Председник наутичке секције је Николић Ненад.

 

Comments are closed.